Четвер, 09.07.2020, 01:02
Вітаю Вас Гість | RSS

Мартинівська загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів

Меню сайту
...
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Форма входу

Методична робота

 

  До чого ти, вчителю, прагнеш, коли кожний день підходиш до порогу школи?

Прагну… А можу? Який я вчитель? Такий, якого вони чекають?

З чим я йду до них, що принесу в собі?

Але це ж роздум не на одну хвилину.

Робота педагогічного колективу над єдиною науково-методичною проблемою:
«Підвищення якості й ефективності уроку шляхом запровадження нових педагогічних технологій, оригінальних, самобутніх, нестандартних підходів до проведення уроків.»

Відображення роботи колективу над єдиною науково-методичною проблемою у засіданнях педагогічної ради:
1.Аналіз роботи школи за 2016/2017 н. р. та завдання педколективу на новий 2016/2017 н. р. відповідно до вимог законів України "Про освіту” та "Про загальну середню освіту”.
2.Про підсумки проведення навчальних екскурсій і навчальної практики.
3.Стан викладання хімії, історії, правознавства, фізичної культури, ЗВ в школі.
4.Творчий звіт учителів, що атестуються.

  Робота семінару "Шляхом досконалості”                                             
  Тема: Сучасні шкільні технології.
- Основи сучасного навчання.
- Особистісно зорієнтована освіта як особливий вид діяльності.
- Психологія особистісно зорієнтованого навчання.
- Технологія особистісно зорієнтованого уроку.

Робота Школи молодого вчителя
"Перші кроки до майстерності”
- психологічний комфорт молодого вчителя;
- психологія спілкування учитель — учень;- активізація пізнавальної діяльності учнів;
- реалізація диференційованого та індивідуального підходів до навчання;
- педагогіка співпраці;
- впровадження в практику роботи інноваційних педагогічних технологій;
- творчий звіт молодих педагогів.
Учителі працюють у методичних об'єднаннях:
- вчителів предметів суспільно-гуманітарного циклу;
- вчителів предметів природничо-математичного циклу;
- вчителів початкових класів;
- класних керівників.
 
Шкільні методичні об'єднання
Завдання:
- робота над науково - методичними проблемами;
- самоосвіта;
- відкриті уроки;
- предметні тижні;
- предметні олімпіади;
- залучення учнів до роботи в МАН.


Передовий педагогічний досвід
Вивчення та впровадження через:
- взаємовідвідування уроків;
- організацію наставництва;
- методичні семінари;
- заняття школи педмайстерності. 

Внутрішкільний контроль 2017-2018 навчальний рік

Вид контролю

 

Термін виконання

Перевірка особових справ учнів

Класні керівники

Вересень

Перевірка документації з планування роботи вчителів

Календарні плани

Поурочні плани

План роботи бібліотеки

План роботи ГПД

Вересень

Жовтень

Вересень

Вересень

Вивчення стану викладання основ здоров'я

Завора Н. І.

Жовтень

Вивчення системи роботи у зв'язку з атестацією

Вихователь ГПД Завора Н. І.

Жовтень

Вивчення стану роботи ГПД

Завора Н. І.

Жовтень

Перевірка роботи шкільної бібліотеки по забезпеченню учнів навчальною літературою

Колесник Л. В.

Листопад

Перевірка роботи предметних гуртків

Курман Р. І.

 

Листопад

Продовження вивчення стану викладання основ здоров'я. Підготовка проекту наказу

Завора Н. І.

Листопад

Продовження вивчення стану роботи ГПД. Підготовка проекту наказу

Завора Н. І.

Листопад

Вивчення стану викладання біології

Криворучко Т. В.,

Балала О. Я

Листопад

Продовження вивчення системи роботи вихователя ГПД Підготовка проекту наказу

Завора Н. І.

Листопад

Вивчення системи роботи вчителя у зв'язку з атестацією

Приходько І. В.

Листопад

Вивчення стану викладання англійської мови

Криворучко Т. В.

Касян Т. В.

Штанько Ю. В.

Грудень

Продовження вивчення стану викладання біології. Підготовка проекту наказу

Криворучко Т. В.,

Балала О. Я

Грудень

Продовження вивчення системи роботи вчителя фізики. Підготовка проекту наказу

Приходько І. В.

Грудень

Перевірка навички читання в 2-4 класах

Вчителі початкових класів

Грудень

Проведення підсумкових контрольних робіт

Англійська мова

Біологія

Фізика

Грудень

Контроль відвідування учнями школи

Класні керівники 1-10 класи

Грудень

Продовження вивчення стану викладання англійської мови. Підготовка проекту наказу

Криворучко Т. В.

Касян Т. В.

Штанько Ю. В.

Січень

Перевірка стану виконання навчальних планів і програм

Вчителі-предметники

Січень

Перевірка календарного планування на ІІ семестр

Вчителі-предметники

Січень

Перевірка навички читання в 1-4 класах

Вчителі початкових класів

Травень

Перевірка готовності екзаменаційних матеріалів

 

Травень

Перевірка виконання навчальних планів і програм

Вчителі-предметники

Травень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основні вимоги щодо проведення письмових робіт та перевірки зошитів

Зміни в підходах до оцінювання навчальних досягнень учнів в системі загальної середньої освіти зумовили перегляд вимог до виконання письмових робіт та перевірки зошитів з української мови й літератури та зарубіжної літератури.

1. Види письмових робіт.

1.1. Основними видами класних і домашніх письмових робіт учнів з української мови є:

• класні й домашні вправи (кількість домашніх вправ – одна або дві (на розсуд учителя), але не більше двох; якщо ж уроки спарені, то для виконання вдома пропонується дві або три вправи);

• словникові диктанти (кількість слів у словниковому диктанті: 12 – у 5 класі, 24 – у 6-7 класах, 36 – у 9-10 класах, 48 – в 11 класі);

• навчальні диктанти, твори й перекази;

• самостійні роботи;

• тестові завдання (як відкритої, так і закритої форм);

• складання таблиць, схем, написання конспектів (у старших класах), робота зі словниками та інші види робіт, передбачені чинними програмами.

 

1.2. Основними видами класних і домашніх письмових робіт з української літератури є:

• відповідь на поставлене в підручнику або вчителем запитання;

• написання навчальних класних і домашніх творів;

• виконання самостійних робіт;

• складання таблиць, схем римування, партитур, написання конспектів (у старших класах), робота з цитатним матеріалом, з літературними джерелами та інші види робіт, передбачені чинними програмами.

1.3. Про обсяг і характер домашніх завдань для учнів:

Основною метою домашніх завдань є: закріплення, поглиблення і розширення знань, набутих учнями на уроці; підготовка до засвоєння нового матеріалу; формування в дітей уміння самостійно працювати; розвиток їх пізнавальних інтересів, творчих здібностей тощо.

Ефективність домашніх завдань визначається дотриманням певних вимог до їх організації:

  • розуміння учнями поставлених перед ними навчальних завдань;
  • урахування вікових та індивідуальних особливостей школярів, їхніх пізнавальних можливостей, специфіки кожного навчального предмета, складності матеріалу, характеру завдань та ін.;
  • формування загальнонавчальних умінь і навичок (уміння правильно розподіляти час, встановлювати послідовність виконання завдань, виділяти головне, використовувати попередньо вивчений матеріал, застосовувати наявні знання тощо).

При визначені форм, характеру, змісту, обсягу домашніх завдань, методів їх організації необхідно враховувати специфіку навчального предмета, пізнавальні можливості учнів, їх вольові якості та уподобання тощо.

Домашні завдання можуть бути як усні, так і письмові; індивідуальні, що заохочують, стимулюють школяра до навчання, пізнання, розвивають індивідуальні здібності та інтереси дитини; групові та парні, що направлені на дослідницьку. пошукову, аналітичну роботу, співпрацю, співдружність тощо; репродуктивного. конструктивно-варіативного та творчого характеру.

Домашні завдання можна диференціювати в залежності від підготовки учнів, їхніх індивідуальних особливостей сприйняття, пам᾿яті, мислення, урізноманітнюючи при цьому зміст домашніх робіт та їх характер.

Згідно з Державними санітарними правилами і нормами влаштування. утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу (ДСанПіН 5.5.2.008-01).

Обсяг домашніх завдань з усіх предметів має бути таким, щоб витрати часу на їх виконання не перевищували у 5-6-му класах – 2,5 години; у 7-9 класах – 3 години; у 10-12 класах – 4 години.

Не рекомендовано давати домашні завдання на канікули, на вихідні та святкові дні.

Добір завдань для домашньої роботи, інструктаж щодо їх виконання (повний, стислий, конкретний тощо) учитель продумує завчасно і фіксує в поурочному плані-конспекті уроку.

Домашнє завдання можна давати з предметів інваріантної частини навчального плану, із будь-якого розділу програми, але тоді, коли його доцільність умотивована.

Успішне виконання учнями домашніх завдань значною мірою залежить від співпраці учителя з їхніми батьками. Важливо переконати батьків у тому, що дотримання оптимального режиму виконання домашніх завдань, їхня посильна допомога і контроль за виконанням сприятимуть розв’язанню основної мети навчальної домашньої роботи. Учитель повинен знайомити батьків з основними програмними вимогами до навчальних предметів, усного та писемного мовлення школярів, повідомляти батьків про результати виконання домашніх завдань.

Давати домашнє завдання можна на будь-якому етапі уроку.

Не допускається оголошувати домашнє завдання під час чи після дзвінка на перерву, після уроків, оскільки воно не фіксується дітьми вповні, учні позбавлені можливості ставити запитання, а вчитель не встигає пояснити суть завдання.

Форми перевірки домашнього завдання можуть бути різними: фронтальна, індивідуальна, колективна, само-, взаємоперевірка, творча тощо. Вибір форми контролю залежить від змісту, виду і мети завдання.

 

  • Програма реалізації    науково-методичної теми     Мартинівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

«Формування самоосвітньої компетентності учнів і вчителів шляхом упровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес»   /graffiti/met-rob-programa_realizaciji.docx

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  -->

Пошук
...
...
Календар
«  Липень 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
...
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
...
альтернативный текст


альтернативный текст
...

Copyright MyCorp © 2020
Конструктор сайтів - uCoz