Четвер, 09.07.2020, 01:47
Вітаю Вас Гість | RSS

Мартинівська загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів

Меню сайту
...
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Форма входу

МО вчителів початкових класів

Вчителі початкових класів  працюють над проблемою: 

"Створення умов для розвитку ключових компетентностей учнів через впровадження інноваційних освітніх технологій та інформаційно комп'ютерних технологій в навчально-виховний процес."

 А тому постають  такі завдання: 
- Впровадження компетентнісного орієнтованого підходу до навчання та
виховання учнів з використанням інтерактивних форм і методів навчання.
- Розвиток творчих здібностей педагогічних працівників, підвищення рівня
професійної компетентності, удосконалення рівня самоосвітньої освіти
педагога, підвищення відповідальності за результати своєї праці.
- Здійснення переходу на новий зміст освіти та нову парадигму в освіті:
безперервна освіта протягом життя.
- Удосконалення системи виховної роботи з метою формування національної
самосвідомості. 


 Кожен вчитель індивідуально підходить до вирішення даної проблеми і працює над своїм проблемним питанням, яке є складовою загальної проблеми школи. 

 У своїй роботі вчителі впроваджують інноваційні технології, поєднують групові та індивідуальні форми роботи. Удосконалення професійної майстерності вчителя є одночасно й серйозним поштовхом до самоосвіти, умовою його успішної, творчої праці.

  Всі види методичної роботи спрямовано на висвітлення інтересів учителів, професійних навичок, педагогічних надбань, показують єдність знань, методичних умінь, особистих рис, мовної культури, педагогічної техніки, такту.

  Одним із пріоритетних напрямів роботи з педагогічними кадрами в початковій школі є робота з молодими спеціалістами. Шкільне методичне об'єднання розробило систему роботи. Адже, формування і становлення молодого спеціаліста відбувається протягом перших років педагогічної діяльності. Роботу з молодими вчителями проводимо у Школі молодого вчителя. Спочатку молодих учителів запрошують на уроки колег, залучають до аналізу своєї роботи. Молоді вчителі беруть участь у педагогічних читаннях, науково-практичних конференціях, спочатку як слухачі, а потім як активні учасники. Спрямовано її переважно на стимулювання сумлінної результативної праці, на розвиток творчих здібностей молодого вчителя, підвищення рівня професійної майстерності шляхом запровадження нових ідей і підходів, розвиток інтересу до творчості. На засіданні м/о початкових класів було визначено напрямки, які потрібні для професійного зростання педагогів. Це: психологічна підготовка; дидактична підготовка; методична підготовка; розвиток загальної культури педагога; впровадження інформаційно-комунікативних технологій. Діяльність досвідчених вчителів, в процесі навчання і виховання молодших школярів, спрямована на вдосконалення їхньої теоретичної і практичної підготовки, необхідної для практичної діяльності. Перед учителем виникають питання, вирішення яких передбачає суттєвий практичний і теоретичний інтерес. Працюючи над індивідуальною науково-методичною проблемою, вчитель поглиблено і цілеспрямовано аналізує, прогнозує та моделює ситуації вирішення проблеми. При цьому вчитель набуває навичок аналізу змісту публікацій та педагогічної практики, навчається прийомів науково-дослідницької діяльності, вчиться оформляти і подавати результати індивідуальної роботи над проблемою. Передових педагогів всіх часів об'єднувало бажання і вміння працювати, аналізувати результати своєї роботи та своїми індивідуальними якостями впливати на становлення учнів, як творчо мислячих, високоморальних, соціально адаптованих особистостей. 

Отже, мета роботи м/о початкових класів: допомога педагогічним кадрам у реалізації актуальних завдань розвитку, вдосконалення і підвищення професійної майстерності та рівня психологічної підготовки вчителів та активізація їх творчого потенціалу.

Основні напрямки роботи: 
- пошук оптимальних шляхів підвищення ефективності уроку;
- покращення роботи з обдарованими дітьми, розвиток їх творчих здібностей;
- участь у методичних заходах (семінарах, тренінгах тощо) школи, району, міста.

Проблемні теми:
- формування в учнів 1-4 класів повноцінних читацьких, мовленнєвих, обчислювальних умінь та навичок;
- засвоєння знань про реальний світ у його зв’язках і залежностях;
- розвиток сенсорних умінь, мислення, уваги, пам’яті школярів та здатності їх до творчого самовираження;
- становлення свідомої, духовно багатої особистості учня;
- виховання ціннісного ставлення школярів до себе та оточення. 

Тематика засідання МО вчителів початкових класів

у 2017 - 2018 навчальному році

І засідання

вересень

   Тема: Особливості організації навчально-виховного  процесу в  початкових

                класах    Мартинівської   загальноосвітньої   школи І-ІІІ  ступенів   у                    

                2017 – 2018 н. р.

   Мета:  Вивчити     основні    нормативні   документи,   що    регламентують

              функціонування  початкової  школи.  Обговорити  виконання   плану

               роботи методичного  об'єднання  за  2016 – 2017 н. р.  та  затвердити

               план   роботи    на    2017 – 2018    навчальний  рік.    Проаналізувати

               навчальні програми, підручники, зошити.

№ з/п             Зміст роботи Форми і методи роботи Література
1.

Про виконання плану роботи методичного об'єднання за 2017 – 2018 навчальний рік.

Звіт голови методичного об'єднання  
2. Обговорення і затвердження плану роботи методичного об'єднання вчителів початкових класів на 2017 – 2018 навчальний рік Обговорення членами методичного об'єднання  
3. Опрацювання інструктивно-методичного листа «Про організацію навчально-виховного процесу у загальноосвітніх навчальних закладах і вивчення базових дисциплін в основній школі». Обговорення членами методичного об'єднання «Початкова школа» №8,   2014 р.
 4.     Аналіз навчальних програм, підручників, зошитів, посібників для початкової школи. Обговорення членами методичного об'єднання  


     Завдання членам методичного об'єднання: опрацювати інструктивно-методичні листи, програми, підручники, зошити та посібники для початкової школи; зробити огляд педагогічних видань з тем «Використання інноваційних технологій на уроках у початкових класах» та «Здоров'язбережувальні технології у початкових класах».

ІІ засідання

січень

  Тема: Використання   інноваційних   технологій   на  уроках    у   початкових

             класах.  Здоров'язбережувальні    технології   у    початкових    класах.

Мета:  Актуалізувати  питання про використання  інноваційних технологій на

           уроках у початкових  класах. Створити  умови для  поглиблення  знань 

           педагогів    щодо  використання  інноваційних  технологій   на   уроках,

           удосконалення   знань    про   впровадження     здоров'язбережувальних

           технологій.   Розвивати   комунікабельність.    Обговорити  проведення

           відкритого        виховного       заходу.        Виховувати        інтерес      до

           самовдосконалення.

№ з/п             Зміст роботи Форми і методи роботи Література
1.

Використання інноваційних технологій на уроках у початкових класах. Здоров'язбережувальні технології у початкових класах.

Круглий стіл

«Початкова школа» № 2, 2009, с. 12;

«Початкова школа№ 2, 2008, с 53;

№ 3, 2005, с. 9. «Заступник директора школи» № 6, 2014 р.,        с. 4.

2. Відвідування відкритого уроку з математики у 4 класі (вчитель     Рожі С. В.) Обговорення членами методичного об'єднання  
3. Відвідування відкритого виховного заходу «Свято врожаю» (3 клас, вчитель Рожі С. В.) Обговорення членами методичного об'єднання  
 4.    

Пошук оптимальних шляхів вироблення якісних читацьких навичок у сучасних освітніх умовах. (Лисаченко Л. Г.)

а) формування техніки читання – основа успішного навчання. (Степаненко Т. М.)

б) формування читацької самостійності на основному етапі позакласного читання. 

Обговорення членами методичного об'єднання

«Початкова школа» № 10, 2013,        с. 17

«Початкова школа» № 7, 2014, с. 12

«Початкова школа» № 6, 2013, с. 7

5.

Відвідування відкритого уроку з літературного читання у 3 класі (вчитель Лисаченко Л. Г.)

 

Обговорення членами методичного об'єднання  
6. Підсумки проведення шкільних олімпіад з базових дисциплін Обговорення членами методичного об'єднання  

     Завдання членам методичного об'єднання: підготувати учнів до участі  в Шевченківських днях; вчителям, що атестуються підготуватись до проведення творчого звіту; опрацювати методичну літературу з питання «Удосконалення мовного розвитку молодих школярів».

ІІІ засідання

березень

 

Тема: Удосконалення мовленнєвого розвитку молодших школярів.

Мета: Розширити    знання     педагогів    про     удосконалення мовленнєвого

           розвитку   молодших    школярів.   Представити     наочний     матеріал,           

           роздаткові   картки, дидактичні посібники на творчий звіт учителів, що

           атестуються.   Розвивати    комунікабельність.   Виховувати  інтерес до

           самовдосконалення.   Обговорити    участь   учнів  початкових класів  в

           Шевченківських днях.

№ з/п             Зміст роботи Форми і методи роботи Література
1.

Удосконалення мовленнєвого розвитку школярів

Круглий стіл

 

«Початкова школа» № 1-3, 2009, с. 16, 8, 18; 

 

2. Відвідування відкритого уроку з навчання грамоти у 1 класі (вчитель Колесник Л. В.) Обговорення членами методичного об'єднання  
3. Відвідування відкритого уроку з української мови у 2 класі (вчитель Степаненко Т. М.). Обговорення членами методичного об'єднання  
 4.    

Відвідування відкритого виховного заходу «Свято рідної мови» (вчитель Лисаченко Л. Г.).

 

Обговорення членами методичного об'єднання

 

5.

Підсумки контрольних робіт з української мови та математики у 2 – 4 класах та перевірка техніки читання за І семестр.

Наказ ЗДНВР  
6. Про результати роботи  методичного об'єднання вчителів початкових класів у І семестрі.

Звіт голови методичного об'єднання

 
7. Про підготовку до державної підсумкової атестації в 4 класі. Обговорення членами методичного об'єднання  
8. Взяти участь у проведенні Шевченківських днів Обговорення членами методичного об'єднання  


     Завдання членам методичного об'єднання: підготувати виставку робіт молодших школярів, опрацювати методичну літературу на тему «Розвиток конструктивно-художніх умінь молодших школярів та уроках трудового навчання».

IV засідання

травень

 

Тема: Розвиток    конструктивно-художніх   умінь   молодших    школярів   та

           уроках трудового навчання.

Мета: розширити   знання    педагогів   про     роботу   з    ліворукими дітьми.

           Актуалізувати   знання   про конструктивно-художніх умінь молодших

           школярів та уроках трудового навчання. Обговорити виконання плану.

           роботи    методичного    об'єднання   у    поточному   навчальному році.

           Розвивати        комунікабельність.      Виховувати           інтерес          до

           самовдосконалення.

№ з/п             Зміст роботи Форми і методи роботи Література
1.

Розвиток конструктивно-художніх умінь молодших школярів та уроках трудового навчання. Виставка виробів.

Обмін досвідом роботи

 

2. Поради психолога «Підготовка ліворуких дітей до оволодіння графічною навичкою письма. Психологічний тренінг

«Початкова школа» № 3, 2007, с. 24; 

3. Відвідування відкритого виховного заходу «Свято букваря». (Лисаченко Л. Г., 1 клас). Обговорення членами методичного об'єднання  
 4.    

Відвідування відкритого виховного заходу «Прощавай, початкова школо!» (Степаненко Т.М, 4 клас).

Обговорення членами методичного об'єднання

 

5.

Підсумки контрольних робіт з  математики, української мови та перевірки техніки читання у молодших класах за ІІ семестр.

Наказ ЗДНВР  
6. Аналіз результатів ДПА в 4 класі.

Звіт вчителя 4 класу

 
7. Підсумки роботи  методичного об'єднання вчителів початкових класів у поточному навчальному році. Звіт голови методичного об'єднання  

 

Пошук
...
...
Календар
«  Липень 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
...
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
...
альтернативный текст


альтернативный текст
...

Copyright MyCorp © 2020
Конструктор сайтів - uCoz